Mazda3

Termeni de confidenţialitate

Termeni de confidenţialitate


Protejarea intimităţii dumneavoastră în timpul utilizării paginii noastre web este deosebit de importantă pentru noi. Toate datele personale colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe website-ul nostru sunt procesate în strictă conformitate cu legislaţia austriacă privitoare la protecţia datelor. Site-urile noastre pot conţine link-uri către alte adrese care nu sunt sub administrarea noastră, şi Mazda nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul acestora. 

 


Colectarea şi procesarea datelor confidenţiale


Când vizitaţi website-urile noastre, serverul web înregistrează în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-aţi vizitat, adresele din website pe care le accesaţi, precum şi data şi durata vizitei. Informaţii personale suplimentare (de exemplu: nume, adresă, număr de telefon, email), vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi furnizate de dumneavostră,de exemplu în cazul unei înregistrări, sondaj, concurs sau în execuţia de conţinut. Furnizarea voluntară de informaţii este considerată şi reprezintă consimţământul explicit şi neechivoc al utilizatorului ca datele sale personale să fie folosite de Mazda Austria în conformitate cu specificaţiile prezenţilor temeni şi condiţii de utilizare a website-ului.

Folosirea şi dezvăluirea datelor cu caracter personal


Mazda Austria respectă dreptul la intimitate şi viaţă privată. Mazda Austria va folosi orice informaţii înregistrate exclusiv în scopuri de administrare a clienţilor precum şi în scopuri legate de activitaţile de marketing şi informare despre noile produse şi servicii. Datele dumneavoastra vor fi folosite în concordanţă cu legislaţia în vigoare din Austria privind protejarea informaţiilor cu caracter personal, şi vor fi dezvăluite numai companiilor, agenţiilor şi dealerilor afiliaţi sau asociaţi cu Mazda Austria, în scopuri de marketing sau de administrare a clienţilor.